Pytanie
Czy usługi pocztowe świadczone przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w tym zakresie są zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 17 u.p.t.u.?
Spółka cywilna ma w zakresie swojej działalności gospodarczej świadczenie usług pocztowych (PKD 53.20.Z), na podstawie umowy zawartej z firmą InPost. Nie jest więc operatorem zobowiązanym do ich świadczenia tak jak np. Poczta Polska, jest po prostu agentem firmy InPost.
Czy w tej sytuacji jest podmiotowo zwolniona z VAT?