Pytanie
Czy zmiana wynagrodzenia zatrudnionego na podstawie umowy o pracę członka zarządu spółki z o.o. wymaga zmiany również w tej umowie?
W dniu 1 lipca 2010 r. pracownik spółki został powołany na prezesa. Z tą data podpisał aneks do umowy o pracę zmieniający stanowisko oraz wynagrodzenie. Zarówno powołanie jak i wynagrodzenie zostało pojęte uchwałą wspólników. Wynagrodzenie wynosi 5000 zł.
W dniu 1 lipca 2012 r. wspólnicy podjęli uchwałę zwiększającą wynagrodzenie prezesa na kwotę 7000 zł oraz premię w wysokości 2,5% od zysku. Nie został sporządzony aneks do umowy.
W dniu 1 lipca 2013 r. wspólnicy podjęli uchwałę zmniejszającą wynagrodzenie prezesa na 5500 zł oraz premię w wysokości 8% od zysku.
Czy konieczne jest wprowadzanie zmian do umowy o pracę w każdym przypadku?