Pytanie
Wspólnik (X) spółki cywilnej wynajmuje mieszkanie (jest jedynym właścicielem lokalu) jako lokal pod działalność gospodarczą dla spółki cywilnej. Spółka cywilna składa się z dwóch wspólników X, Y każdy posiada 50% udziałów. Na najem wspólnik wystawia rachunek obejmujący czynsz dzierżawny oraz osobną pozycją opłaty czynszowe. Wspólnik X w następujący sposób ustala swój dochód: w rozliczeniu kosztów ze spółki cywilnej wyrzuca z kosztów podatkowych 50% czynszu dzierżawnego przypadającego na jego udział ze względu że sam dla siebie nie świadczy usługi, dodatkowo wykazuje w przychodach z tytułu najmu część drugiego wspólnika Y tj. 50% czynszu dzierżawnego.
Czy podatnik postępuje prawidłowo?
Czy należy zaliczyć do kosztów wspólnika X całą kwotę czynszu dzierżawnego?
Czy w dochodach z tytułu najmu wspólnika X należy wykazać 50% czy 100% czynszu dzierżawnego?
Czy wspólnik X ma prawo do kosztów wynikających z tytułu opłat czynszowych czy te opłaty powinien wykazywać w rozliczeniu przychodów z tytułu najmu, jeżeli obciąża spółkę w wysokości rzeczywiście opłaconej, bez narzutu?