Pytanie
W maju zatrudniono emeryta na umowę zlecenia (do końca sierpnia) do stróżowania, równocześnie zgłaszając go do ZUS na druku ZUA. Płatność za całość zlecenia została dokonana jednorazowo na koniec sierpnia zgodnie z umową. Następnie od 15 sierpnia do 31 października zawarto z tym samym emerytem drugą umowę zlecenia do utrzymania terenów wokół przedsiębiorstwa (koszenie, grabienie) jednak płatność z tej umowy została ustalona na comiesięczną, a emeryt został zgłoszony na druku ZZA tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Za sierpień składki społeczne zostały odprowadzone z pierwszej umowy, a z drugiej tylko składka zdrowotna.
Jak należy postąpić w miesiącu wrześniu, ponieważ z pierwszej umowy wynagrodzenia nie będzie?
Czy należy tak jak w ubiegłym miesiącu z drugiej umowy odprowadzić tylko składkę zdrowotną?
Czy pomimo braku wniosku zleceniobiorcy o zmianie umowy, z której podlega ubezpieczeniom społecznym należy odprowadzić składki z drugiej umowy w związku z zerową kwotą z pierwszej umowy?