Od północy na wewnętrznych granicach UE w Polsce obowiązuje kontrola graniczna wprowadzona w...
Rynkiewicz Marcin
08.11.2013
Środowisko
Energia oparta na węglu jest przeżytkiem, a polityka klimatyczna to instrument modernizacji kraju;...
Dąbkowska Sylwia
08.11.2013
Środowisko
Dalsze próby budowy globalnych mechanizmów finansowania działań zapobiegających zmianom klimatu...
Krzyczkowski Wojciech
08.11.2013
Nowe technologie
Jakie kroki trzeba podjąć, aby przekształcić spółkę jawną w spółkę komandytowo-akcyjną?
Paweł Ziółkowski
08.11.2013
Czy dopuszczalny jest podział nieruchomości wyłącznie na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce...
Artur Ratajszczak
08.11.2013
Budownictwo
Na posiedzeniu w dniu 5 listopada br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia...
Wanda Pszczółkowska
08.11.2013
Budownictwo
Wpływy z tytułu opłat za składowanie odpadów na składowiskach należących do związków międzygminnych...
Boroń Michał
08.11.2013
Środowisko
Określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla składowisk...
Łukasz Matłacz
08.11.2013
Środowisko
Komisja Europejska przygląda się bułgarskim inwestycjom i zapowiada skierowanie skargi do...
Łukasz Matłacz
08.11.2013
Środowisko
Korekta projektu, rozpisanie nowego projektu albo rezygnacja z budowy takie propozycje padły...
PAP
08.11.2013
Budownictwo
Ten, kto chce zabudować wiatę na garaż, musi to zgłosić starostwu powiatowemu - orzekł w czwartek...
PAP
08.11.2013
Budownictwo
Wygląda jak zwykła ciężarówka, lecz w rzeczywistości to zaawansowane laboratorium - po śląskich...
PAP
08.11.2013
Budownictwo
Na 13 z 55 pozytywnie ocenionych wniosków dotyczących remontów dróg lokalnych ma wystarczyć...
PAP
08.11.2013
Budownictwo
Kilkadziesiąt śmieciarek zablokowało w piątek ulicę przed siedzibą związku międzygminnego, który...
Koprowski Jan
08.11.2013
Środowisko
12 firm i konsorcjów z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii walczy o dokończenie...
Joanna Wojciechowska
08.11.2013
Budownictwo
Informacje zawarte w świadectwie stanowią poświadczenie określonych faktów, które mają wpływ na...
Maria Sobieska
08.11.2013
Do 29 listopada trwa nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG Nowe inwestycje o wysokim potencjale...
Katarzyna Bogucka
08.11.2013
Stwierdzona przez organ nadzoru budowlanego samowola budowlana prowadzi do rozbiórki obiektu. Aby...
Renata Mosiołek
08.11.2013
Budownictwo
Kraków będzie pierwszym miastem w Polsce, w którym do obsługi jednej z linii autobusowych...
Grzyb Rafał
08.11.2013
Nowe technologie
Zakończyły się konsultacje społeczne projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...
Łukasz Matłacz
08.11.2013
Środowisko
Ponad 100 tys. razy wypożyczono rowery miejskie w Opolu w czasie 16 miesięcy istnienia sieci...
Kownacka Katarzyna
08.11.2013
Środowisko
Zarząd Małopolski przyjął w czwartek projekt uchwały całkowicie zakazującej używania paliw stałych:...
Grzyb Rafał
08.11.2013
Środowisko
Organizacje ekologiczne, skupione w Koalicji Klimatycznej krytykują przed szczytem COP politykę...
Krzyczkowski Wojciech
08.11.2013
Środowisko
Wynegocjowanie światowego porozumienia klimatycznego w 2015 roku jest osiągalne - ocenił minister...
Boroń Michał
08.11.2013
Środowisko
W nocy przywrócono tymczasową kontrolę na wewnętrznej granicy UE z: Niemcami, Słowacją, Czechami i...
Dyjak Grzegorz
08.11.2013
Środowisko
12 ostatnich miesięcy przyniosło znaczący wzrost nowych mocy wytwórczych w sektorze morskiej...
Szczepański Marcin
08.11.2013
Nowe technologie
Czy na Obszarze Natura 2000 można prowadzić działalność gospodarczą?
Renata Mosiołek
08.11.2013
Środowisko
Kiedy fakturę za usługi hotelowe ująć w PKPiR?...
Tomasz Krywan
07.11.2013
Czy w budynkach użyteczności publicznej wymagane jest stosowanie drzwi i okien z szybami...
Maciej Jastrzębski
07.11.2013
Budownictwo
Czy możliwe jest wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostów na jeziorze, gdy działka...
Lucyna Osuch - Chacińska
07.11.2013
Środowisko