Pytanie
Prowadzę ewidencję nieobecności (bez ewidencjonowania godzin pracy) dla dziennikarzy (zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, w zadaniowym systemie czasu pracy) oraz Prezesa Spółki. Z ewidencji powinny wynikać również dni, w których Prezes (również osoby objęte systemem zadaniowego czasu pracy) przebywał w delegacji. Moja wątpliwość wynika z tego, iż analizując rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r., zgodnie z § 8 pracodawca m.in. ewidencjonuje zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwone i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Ustawodawca nie wymienia o jakie nieobecności chodzi, ale wiadomo, że powinny być ujęte w ewidencji wszystkie te, które mają znaczenie przy obliczaniu wynagrodzenia za pracę (rozliczenie delegacji nie jest elementem wynagrodzenia) - m.in. przykładem są przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z dnia 15 maja 1996 r. Ale pracownik będąc w delegacji jest przecież w pracy, zatem nie jest to usprawiedliwiona bądź nieusprawiedliwiona jego nieobecność w pracy.
Na jakiej podstawie należy zatem zaewidencjonować pobyt w delegacji?