Pytanie
Inwestycja jest w budowie do 30 października 2014 r. Posiadamy umowę notarialną z klauzulą wynajmu apartamentów w systemie hotelowym na 10 lat (lokal nie jest przeznaczony zatem na cele mieszkaniowe w ciągu tych 10 lat i możemy odliczyć VAT), przed datą oddania obiektu do użytkowania staramy się tylko o zwrot VAT z zaliczek przewidzianych umownie i nie będzie faktur za wynajem z działalności dochodowej do 30 października.. Mąż chce przejąć w całości działalność od żony wraz z przysługującym i nabytym już prawem żony do zwrotu przez Skarb Państwa podatku VAT w ramach dwóch zapłaconych zaliczek.
Co ma zrobić, aby nie utracić tego prawa i dalej w swoim imieniu prowadzić działalność?
Kolejna rata zaliczkowa będzie w styczniu 2014 r.
Jak proceduralnie postępować krok po kroku?
W którym momencie mam złożyć zgłoszenie do VAT, deklaracją VAT-R i nadanie numeru NIP dla męża działalności?
W jakim urzędzie skarbowym powinienem to zgłosić i dalej rozliczać się - z uwagi na miejsce prowadzonej działalności czy zamieszkania - nie jest prowadzona żadna działalność dodatkowa?