Pytanie
Mamy trzy firmy - A, B i C. Firma A zleca wykonanie robót budowlanych firmie B, a firma B zleca wykonanie robót podwykonawcy czyli firmie C. Roboty są wykonywane na terenie Niemiec.
Z jaką stawką VAT firma C wystawia fakturę dla firmy B i z jaką stawką VAT firma B wystawia fakturę firmie A, zakładając dwa warianty
1) firma A ma siedzibę w Polsce i w Niemczech, tym samym posiada NIP DE;
2) firma A NIP DE nie posiada?
Wiemy, że firmy B i C nie są zarejestrowanie w Niemczech.
Jak dokładnie w takiej samej sytuacji będzie wyglądało wystawienie faktur na podnajem ludzi do pracy w Niemczech przez wyżej wymienione firmy?