Pytanie
Osoba fizyczna, żołnierz, korzysta z wojskowego mieszkania służbowego, które zostało mu udostępnione z tytułu pełnienia służby w mieście. Umowa, która obowiązuje jego oraz Wojskową Agencję Mieszkaniową zabrania podnajmowania lokalu. Ponieważ został oddelegowany za granicę a mieszkanie stało przez dłuższy czas puste, podnajął je do korzystania za odpłatnością. Użytkujący lokal płacili czynsz na konto bankowe głównego najemcy. Teraz urząd skarbowy domaga się wyjaśnień oraz opodatkowania przychodów z najmu.
Czy żołnierz powinien opodatkować dochody z najmu, mimo iż nie miał prawa podnajmować mieszkania, a jeśli tak, to czy może obniżyć przychody o poniesione koszty?