Pytanie
Polski pracodawca będzie zatrudniał osoby na umowę o pracę. Pracownicy będą wykonywali pracę na terenie Niemiec przez np. 3 tygodnie pozostałe dni będą pracowali w Polsce.
W jaki sposób należy zawrzeć z tymi osobami umowy o pracę?
Jak wskazać miejsce pracy w umowach?
Przy czym z góry nie można określić dokładnie, że praca poza Polską będzie trwała w każdym miesiącu tą samą ilość dni, mogą zdarzyć się miesiące, w których pracownik nie przepracuje ani jednego dnia w Polsce, a całość w Niemczech lub też odwrotnie cała praca będzie wykonana w Polsce.
Czy można w jednej umowie o pracę wskazać miejsce pracy obszar w Niemczech i jakiś obszar w Polsce?
W jaki sposób wynagrodzenia tych osób będą podlegały składkom ZUS?
Czy należy je odprowadzać do polskiego czy też niemieckiego systemu ubezpieczeń?