Pytanie
Pracownik od 27 kwietnia przebywa na zwolnieniu lekarskim, które spowodowane było wypadkiem w pracy. Wypadek został uznany przez pracodawcę za wypadek w pracy i od pierwszego dnia pracownik otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego wypłacany za pośrednictwem płatnika (płatnik zatrudnia powyżej 20 pracowników). Zwolnienie lekarskie pracownik przedłożył do 3 sierpnia. W trakcie trwania tego zwolnienia pracownik dostarczył kolejne zwolnienie na okres od 26 lipca do 20 sierpnia od lekarza urologa (z czego 12 pierwszych dni spędził w szpitalu).
Jak należy rozliczyć okres zwolnienia od 26 lipca?
Jak należy traktować okres gdy zwolnienia się pokrywają (zasiłek z ubezpieczenia społecznego, czy wypadkowego)?
Czy pracownik powinien dostarczyć od lekarza zaświadczenie, że drugie zwolnienie nie ma związku z wcześniejszym wypadkiem przy pracy?
Jak należy liczyć okres zasiłkowy?