Pytanie
Czy SP ZOZ jest zobowiązany do udzielenia informacjint. wyjazdu integracyjno-szkoleniowegona wniosek osoby fizycznej, która powołuje się na art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej?
Autor pisma pyta o termin, liczbę uczestników, o informację czy jeden z pracowników uczestniczył w wyjeździe, ponadto domaga się danych dotyczących hotelu/pensjonatu w którym wyjazd się odbył, a także o dokładne koszty i cel wyjazdu wraz z prośbą o podanie harmonogramu zajęć.