Pytanie
Jesteśmy samorządem zawodowym, organizacją działającą na zasadach organizacji non-profit. Prowadzimy niewielką działalność gospodarczą zgłoszoną w zakresie m.in.: płatne ogłoszenia w naszym biuletynie, płatne ogłoszenia na naszej stronie internetowej, wynajem lokali i pomieszczeń, prowadzenie kursów i szkoleń - uruchomiliśmy w ramach naszych struktur, Dział Kształcenia, który prowadzi kursy, szkolenia, specjalizacje i inne formy kształcenia zawodowego. Formy te mają charakter bezpłatny dla naszych członków (nasza działalność ustawowa), ale występują również w formie płatnej (faktura VAT ZW) – np. dla osób spoza samorządu lub dla naszych członków, którzy nie spełnili warunków przystąpienia do formy bezpłatnej. Jesteśmy właścicielami dwóch odrębnych lokali. W jednym z nich wynajmujemy jedno pomieszczenie oraz prowadzimy powyższe formy kształcenia. Wpływy z działalności gospodarczej nie przekraczały w poprzednich latach 1% udziału w stosunku do ogólnej działalności.
Czy za ten własnościowy lokal powinniśmy opłacać podatek od nieruchomości za 2013 r. wg stawki dla "pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego" (stawka Rady Miejskiej 0,45 zł/m2) czy też wg stawki dla "związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków" (stawka Rady Miejskiej 0,88 zł/m2)?