Pytanie
Jesteśmy spółką cywilną. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonujemy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Prowadzimy działalność w zakresie dostawy towarów do Niemiec (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów). Do rozchodu waluty stosujemy metodę FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło). Faktury sprzedaży wystawiamy w euro (z odroczonym terminem płatności do 30 dni) i przeliczamy na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Należność za faktury otrzymujemy w euro na rachunek walutowy w Polsce związany z prowadzoną działalnością. Z rachunku walutowego w późniejszym czasie w kasie banku wypłacamy gotówkę, którą następnie po kilku dniach w różnych terminach sprzedajemy w kantorze otrzymując gotówkę w zł (mamy potwierdzenie z kantoru). Część gotówki uzyskanej ze sprzedaży euro w kantorze przeznaczamy na bieżącą działalność spółki a część na prywatne cele wspólników. Nadmieniam, że część wypłaconej gotówki z rachunku walutowego w euro przeznaczona jest na prywatne cele wspólników i nie jest wymieniana na złotówki.
Czy od wszystkich powyższych zdarzeń powstaną różnice kursowe?
W jakiej dacie powstaną różnice kursowe i jak je wyliczyć?