Pytanie
Podatnik otrzymał dotację z ARiMR w ramach PROW na lata 2007-2013 na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Czy kwota dotacji stanowi przychód podatkowy w PIT?
Czy jest to przychód zwolniony z opodatkowania, a jeśli tak czy podlega wykazaniu w deklaracji PIT?
Czy zakupione składniki majątku (wyposażenie sali dydaktycznej) o wartości niższej niż 3500 zł mogą być zaliczone bezpośrednio w koszty w dacie ich poniesienia wydatku i czy koszty będą podlegać korekcie w chwili wypłaty dotacji, która wynosi 50% wydatków?