Koszulki Reprezentacji Polski na Euro 2012 zawierają toksyczne związki chemiczne i powinny być...
Łukasz Matłacz
12.06.2012
Środowisko
Rynek materiałów budowlanych boryka się z trudnym do zwalczenia problemem nieuczciwych producentów....
Karol Kozłowski
11.06.2012
Budownictwo
7 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Oceanów, a koalicja OCEAN2012 zainicjowała trzecie...
Marzena Jaguszewska
11.06.2012
Środowisko
Ministerstwo Środowiska poinformowało o zakończeniu prac nad modyfikacją strony głównej Generatora...
Łukasz Matłacz
11.06.2012
Środowisko
Brak rewaloryzacji opłaty zastępczej, brak ulg podatkowych dla gospodarstw domowych chcących...
Łukasz Matłacz
11.06.2012
Środowisko
Na 117 budynkach użyteczności publicznej z terenu gmin skupionych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z...
Huk Wojciech
11.06.2012
Środowisko
Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie wygrali z protestującymi ekologami i...
Krzysztof Sobczak
09.06.2012
Środowisko
Rząd chce powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Taka deklaracja została zawarta w...
Krzysztof Sobczak
08.06.2012
Budownictwo
Krosno poszukuje partnerów prywatnych do współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w...
08.06.2012
Budownictwo
Legalizacja na podstawie przepisów prawa budowlanego nie przewiduje prowadzenia mediacji ze stroną...
Anna Dudrewicz
08.06.2012
Budownictwo
Gdy poprzez nawiezienie piasku na działce leśnej doszło zdegradowania gruntu leśnego i zniszczenia...
Janusz Jerzy
08.06.2012
Środowisko
Zawieszenie postępowania administracyjnego z urzędu jako odstępstwo od zasady ciągłości i szybkości...
Kazimierz Pawlik
07.06.2012
Budownictwo
Narodowe Centrum Sportu dysponuje zabezpieczeniem w postaci gwarancji bankowych dostarczonych przez...
Karol Kozłowski
06.06.2012
Budownictwo
Posłowie PiS zarzucają rządowi, że zamierza wprowadzić podatek od wartości nieruchomości, czyli...
Marzena Kozłowska
06.06.2012
Budownictwo
Członkowie Komitetu Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 29 maja przeprowadzili dyskusję...
Magdalena Stankiewicz
06.06.2012
Budownictwo
Obowiązek uwzględnienia w planowaniu m. in. potrzeb ochrony dóbr kultury współczesnej otwiera...
Anna Dudrewicz
05.06.2012
Budownictwo
1 czerwca br. podpisano umowę na realizację projektu Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr...
Anna Stańczuk
05.06.2012
Budownictwo
W nowej wersji ustawy o OZE ma pojawić się zapis regulujący w końcu kwestię konieczności uzyskania...
Łukasz Matłacz
05.06.2012
Środowisko
Opublikowane niedawno założenia do nowej ustawy o OZE bardzo precyzyjnie określają wymagania co do...
Łukasz Matłacz
05.06.2012
Środowisko
W nowej wersji ustawy o OZE ma pojawić się zapis regulujący w końcu kwestię konieczności uzyskania...
Łukasz Matłacz
05.06.2012
Budownictwo
Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i...
Łukasz Matłacz
04.06.2012
Środowisko
W zależności od tego czy budowa stacji bazowej telefonii komórkowej realizowana jest bezpośrednio...
Jakub Mazurkiewicz
04.06.2012
Budownictwo
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie...
Adam Bochentyn
04.06.2012
Budownictwo
Międzynarodowa firma meblarska IKEA znalazła się w ogniu krytyki organizacji ochrony środowiska za...
Aleksandra Konkol
04.06.2012
Środowisko
Niewłaściwa polityka oświetlania ulic, skutkująca utratą ciemnego nieba nawet w małych...
Błoński Marek
04.06.2012
Środowisko
Mimo pogorszenia pogody minister transportu Sławomir Nowak będzie mógł ogłosić sukces i puścić ruch...
Krzysztof Sobczak
02.06.2012
Budownictwo
Czy instalacja lakierni samochodowej oraz blacharni wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie...
Marek Gall
01.06.2012
Środowisko
Zaokrąglenia powierzchni należy dokonywać dla każdego pomieszczenia
Maciej Jastrzębski
01.06.2012
Budownictwo
Z dniem 5 czerwca 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i...
Adam Bochentyn
01.06.2012
Budownictwo
Sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, roletami czy podlewaniem ogrodu to tylko elementarne...
LEX
01.06.2012
Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski