Pytanie
Jak prawidłowo ustalić wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu (3/4 etatu)?
Pracownik świadczy pracę od poniedziałku do czwartku po 7,5 godzin, w piątek ma dzień wolny. W okresie rozliczeniowym, święto wypada w piątek. Osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu mają w takim okresie wymiar czasu pracy obniżony o 8 godzin.
Czy należy również obniżyć wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu?
W maju 2013 r. wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 160 godzin, z tego wynika, że dla osoby zatrudnionej na 3/4 etatu powinien wynosić 120 godzin. Pracując w maju od poniedziałku do czwartku po 7,5 godziny wypracowuje dokładnie 120 godzin.
Czy należy obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy za święto przypadające w dniu, który dla niego jest dniem wolnym od pracy?