Pytanie
Podatnik kupił w 2011 r. mieszkanie na kredyt wysokości 244 tysięcy złotych. W tym samym roku sprzedał tę nieruchomość za kwotę 390 tysięcy złotych. Podatnik przyjął założenie, że przychód ze zbycia nieruchomości przeznaczy na cele mieszkaniowe w okresie 2 lat. W 2012 r. zakupił na kredyt nowe mieszkanie.
Jakie z poniesionych wydatków podatnik może uznać za wydatki na cele mieszkaniowe?
Podatnik zaznaczył, że do kosztów uzyskania przychodów przyjął koszty opłat notarialnych, odsetki od kredytu i wartość zakupionej nieruchomości (sprzedaż mieszkania).
W przypadku nabycia nowej nieruchomości poniósł wydatki na opłaty notarialne, spłatę kredytu za zbytą nieruchomość w wysokości 183 tysięcy złotych, wpłatę wstępną (łącznie 353 tysiące złotych).
Czy wydatki związane z zakupem nowego mieszkania pozwolą na zachowanie prawa do ulgi?