Pytanie
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług, którą chciałby zlikwidować. Ma w ewidencji środków trwałych 2 samochody osobowe jeden użytkowany powyżej 6 miesięcy, a drugi poniżej 6 miesięcy, samochód ciężarowy i komputer.
Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego powstaną w związku ze sprzedażą środków trwałych już zamortyzowanych lub z przekazaniem na cele osobiste?
Czy należy złożyć w urzędzie remanent likwidacyjny ze stawką zerową?
Jeśli się powyższych czynności nie dokona, to co jest podstawą opodatkowania w remanencie likwidacyjnym?
Czy w ogóle jest remanent likwidacyjny w tym przypadku?
Co jeśli komputer, czy samochód nadaje się na złom?