Pytanie
Z pracownikiem zawierano następujące umowy o pracę:
I przypadek:
1) umowa na okres próbny od 2 listopada 2010 r. do 1 lutego 2011 r.
2) umowa na czas określony od 2 lutego do 1 sierpnia 2011 r.
3) umowa na czas określony 2 sierpnia 2011 r. do 1 lutego 2012 r.
4) umowa na czas nieokreślony od 2 lutego 2012 r.
II przypadek
1) umowa na okres próbny od 1 lutego do 30 kwietnia 2013 r.
2) umowa na czas określony od 1 maja do 31 października 2013 r.
3) zostanie zawarta kolejna umowa na czas określony od 1 listopada 2013 r.
Jak w powyższych przypadkach należy prawidłowo sporządzić świadectwa pracy?