Pytanie
Czy nauczycielce, będącej na zwolnieniu lekarskim (ciąża) od 28 sierpnia 2012 r. do 8 stycznia 2013 r. i od 9 stycznia 2013 r. do 28 maja 2013 r. (20 tygodni) na urlopie macierzyńskim, od 29 maja 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. (4 tygodnie dodatkowy urlop macierzyński) i tu zgodnie z nowymi przepisami nabyła prawo do wydłużenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który rozpoczęła od 26 czerwca 2013 r. do 9 lipca 2013 r. (2 tygodnie) i do urlopu rodzicielskiego, który rozpoczęła od 10 lipca 2013 r. do 7 stycznia 2014 r. (26 tygodni) - nadmieniam, że wszystko na jej wniosek - należy się urlop wypoczynkowy za rok 2013 r. (za rok 2012 wykorzystała w pełni)?