Pytanie
Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, od 2010 r. uzyskuje dochody z prywatnego najmu (rozlicza wg skali podatkowej, PKPiR). Pani ma dwie córki urodzone w 1987 r. i 1992 r., obie posiadają status ucznia (studenta), pozostaje z nimi w wspólnym gospodarstwie domowym. Jedna z córek w 2012 r. otrzymywała wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, przychód w kwocie 15.204,50 zł (nie był naliczony ZUS, jedynie pobrany podatek), w 2011 r. miała przychód w wysokości 4.415 zł (dochód 3532 zł za umowę zlecenie), natomiast w 2010 r. nie miała żadnych przychodów. Druga córka (młodsza) nie miała żadnych dochodów w 2012 r. i 2011 r., a w 2010 r. miała przychód w kwocie 217 (umowa zlecenie oraz papiery wartościowe). Mąż prowadzi działalność gospodarczą (spółka jawna) rozlicza podatek liniowo (19%).
Czy składając roczną deklaracje PIT-36 za 2012 r., można potrącić ulgę prorodzinną?
Czy można skorygować PIT-36 za lata 2011 i 2010, ponieważ w tych deklaracjach podatek nie został obniżony o ulgę?