Pytanie
Likwiduję działalność gospodarczą z dniem 31 maja 2014 r. Rozliczam się na PKPiR. Jest to działalność handlowa, posiadam towar handlowy oraz środki trwałe, ponieśliśmy koszty remontowe z tytułu remontu w obcym (wynajmowanym) pomieszczeniu od dnia 2 kwietnia 2014 r. do 31 maja 2014 r. na kwotę ok. 13.000 zł.
Czy podatek dochodowy rozliczając rok podatkowy na koniec roku, rozliczamy różnicą remanentów?
Czy w naszym przypadku jeżeli jest to remanent likwidacyjny z towarów handlowych to dokonujemy wykazu składników majątku trwałego, spisu z natury?
Jakie mam obowiązki z tytułu likwidacji firmy?
Po ilu latach upływa obowiązek uiszczenia podatku, jeżeli towar nie zostanie sprzedany?