Pytanie
Czy pierwsza rata zapłacona za samochód osobowy w leasingu stanowi w całości koszt podatkowy, czy należy tę ratę odliczyć proporcjonalnie na cały okres leasingowy?
Firma leasingowej wystawiła fakturę za pierwszą ratę w kwietniu na kwotę 40.000,00 zł. W skład pierwszej raty wchodzi zaliczka w kwocie 18.500 zł która stanowi wartość starego samochodu jaki został ujęty w rozliczeniu umowy leasingowej oraz kwota 21.500 zł która została dopłacona.
Czy w świetle obowiązujących przepisów pierwszą ratę można ująć bezpośrednio w koszty?
Sytuacja dotyczy spółki cywilnej, która prowadzi księgi handlowe, RZ i S wariant porównawczy, metoda pośrednia.