Rehabilitacja lecznicza dla osób po zawale

28 grudnia 2016 roku minister zdrowia ogłosił zmiany do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Jest to bodaj kolejna zmiana w świadczeniach...

04.01.2017

Ambulatoryjna opieka dla osób po zawale

29 grudnia 2016 roku (dzień po ogłoszeniu) weszło w życie rozporządzenie zmieniające dotychczasową treść przepisów określających świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki...

04.01.2017

Nowe kompleksowe świadczenia po zawale

Ogłoszona 28 grudnia 2016 roku nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wprowadziła nowy rodzaj świadczenia gwarantowanego -...

03.01.2017

Lekarz musi od razu instalować kasę fiskalną

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ogłoszonym 28 grudnia 2016 roku, już od 1 stycznia 2017 roku lekarze i...

02.01.2017

Nieubezpieczeni nie zapłacą za świadczenia POZ

Zgodnie z ogłoszoną 28 grudnia 2016 roku nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń nie zapłacą już za...

02.01.2017

Lekarz POZ koordynatorem pacjenta w systemie

Minister zdrowia skierował 30 grudnia 2016 roku do konsultacji publicznych projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Ustawa daje lekarzowi POZ zadania przewodnika i koordynatora pacjenta w...

30.12.2016

Od 1 stycznia 2017: zmiany dotyczące szczepień

Od stycznia 2017 roku obowiązkowe szczepionki będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie - jak dotychczas - przez Ministerstwo Zdrowia. Takie przesunięcie źródła finansowania ma umożliwić...

29.12.2016

Od 1 stycznia 2017: nowa opłata za lek recepturowy

Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że od 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegnie kwota ryczałtu za lek recepturowy i będzie wynosić 10 zł. Zmiana jest związana z wejściem w życie rozporządzenia Rady...

29.12.2016

Zmiany w Prawie farmaceutycznym

Z początkiem roku 2017 wchodzi w życie kilkanaście zmian w ustawie - Prawo farmaceutyczne, wynikających z szeregu nowelizacji uchwalonych w 2015 i 2016 roku. Najważniejsze z nich dotyczącą...

29.12.2016

Lądowiska dla SOR ponownie z opóźnieniem

Opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 22 grudnia 2016 roku rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego ponownie przedłuża...

29.12.2016

Nowe przepisy dotyczące ptasiej grypy

28 grudnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

28.12.2016

1 stycznia 2017: nowa lista leków refundowanych

Od 1 stycznia 2017 roku będzie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. W porównaniu do dotychczas obowiązującej uzupełniono ja o 84 nowe produkty lecznicze. Dla 173 produktów dodano wskazanie...

28.12.2016

Krótsze terminy zapotrzebowań na szczepionki

21 grudnia 2016 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych, który...

27.12.2016

Zmiany w opiece hospicyjnej dla najmłodszych

21 grudnia 2016 roku minister zdrowia opublikował projekt rozporządzenia wprowadzającego zmiany do dotychczasowych świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Do obecnie...

23.12.2016