Jak wskazywano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia ministra zdrowia z 4 listopada 2016 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1825) w czerwcu 2016 roku, zgodnie z szacunkowymi danymi do leczenia dorosłych chorych ze śpiączką kwalifikować ma się około 100 pacjentów rocznie.

Realny koszt osobodnia w oparciu o wyniki Kliniki Budzik, oszacowano na około 650 złotych, zaś roczny koszt rehabilitacji pacjenta założono na poziomie 237.250,00 zł. Maksymalny kosz programu miałby wynosić 23.725.000,00 zł (przy założeniu 100 łóżek w całym kraju).

Ponadto świadczenie „Leczenie dorosłych ze śpiączką (ICD-10: R40.2)” jest najbardziej zbieżne z tym oferowanym w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Z rozpoznaniem R40.2 przyjęto w 2013 roku 41 pacjentów, w roku 2014 - 26 pacjentów, zaś do połowy roku 2015 - 17 pacjentów. Średnia liczba pacjentów wynosić więc może około 45 osób.

Zaliczenie wskazanego świadczenia do świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych jest wynikiem Rekomendacji Nr 88/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.