Senat: ubezpieczenie zdrowotne rolników bez zmian

13 grudnia 2016 roku Senat przyjął bez poprawek ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zapewnia funkcjonowanie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego...

14.12.2016

Będą nowe standardy opieki okołoporodowej

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o działalności leczniczej, standardy opieki okołoporodowej nie są zagrożone, a podejmowane działania mają na celu...

12.12.2016

Znakowanie żywności także dla cateringu dietetycznego

13 grudnia 2016 roku wchodzi w życie Rozporządzenie UE 1169/2011, które kompleksowo reguluje całą sferę znakowania żywności. Zgodnie z nim informacje o wartości odżywczej powinny się także znaleźć na...

12.12.2016

Ustawa przywracająca staże lekarskie podpisana

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z 21 października 2016 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, której celem jest przywrócenie odbywania przez lekarzy i...

08.12.2016

Standardy medyczne bez rangi  rozporządzeń

Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej minister zdrowia nie będzie mógł określać standardów medycznych w randze rozporządzeń, a jedynie wydawać „standardy organizacyjne opieki...

07.12.2016

Rząd zajmie się projektem o tytułach specjalisty

We wtorek 6 grudnia 2016 roku rząd omówi między innymi projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Określa on zasady ustalania programu...

05.12.2016

Oddać krew będzie mogła osoba powyżej 17 lat

W przypadku szczególnych okoliczności pobieranie krwi i jej składników będzie możliwe od osób powyżej siedemnastego roku życia – przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który określi...

05.12.2016

Sejm: powszechne ubezpieczenie rolników bez zmian

Sejm przyjął w piątek 2 grudnia 2016 roku nowelizację, która zapewnia funkcjonowanie systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego rolników po 31 grudnia 2016 roku Przewiduje ona także zmianę zasad...

02.12.2016

NFZ zapłaci za badania genetyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia wycenił badania genetyczne w chorobach nowotworowych. Do konsultacji trafił projekt zarządzenie prezesa NFZ w tej sprawie – informuje Rzeczpospolita.

02.12.2016

Senat poparł nowelizację o dostępie do POZ

Senat poparł w czwartek 1 grudnia 2016 roku nowelę, zgodnie z którą dostęp do bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej będą mieli wszyscy, również nieubezpieczeni. Ponadto, zgodnie z...

01.12.2016