Od 1 stycznia 2017: zmiany dotyczące szczepień

Od stycznia 2017 roku obowiązkowe szczepionki będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie - jak dotychczas - przez Ministerstwo Zdrowia. Takie przesunięcie źródła finansowania ma umożliwić...

29.12.2016

Od 1 stycznia 2017: nowa opłata za lek recepturowy

Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że od 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegnie kwota ryczałtu za lek recepturowy i będzie wynosić 10 zł. Zmiana jest związana z wejściem w życie rozporządzenia Rady...

29.12.2016

Zmiany w Prawie farmaceutycznym

Z początkiem roku 2017 wchodzi w życie kilkanaście zmian w ustawie - Prawo farmaceutyczne, wynikających z szeregu nowelizacji uchwalonych w 2015 i 2016 roku. Najważniejsze z nich dotyczącą...

29.12.2016

Lądowiska dla SOR ponownie z opóźnieniem

Opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 22 grudnia 2016 roku rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego ponownie przedłuża...

29.12.2016

Nowe przepisy dotyczące ptasiej grypy

28 grudnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

28.12.2016

1 stycznia 2017: nowa lista leków refundowanych

Od 1 stycznia 2017 roku będzie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. W porównaniu do dotychczas obowiązującej uzupełniono ja o 84 nowe produkty lecznicze. Dla 173 produktów dodano wskazanie...

28.12.2016

Krótsze terminy zapotrzebowań na szczepionki

21 grudnia 2016 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych, który...

27.12.2016

Zmiany w opiece hospicyjnej dla najmłodszych

21 grudnia 2016 roku minister zdrowia opublikował projekt rozporządzenia wprowadzającego zmiany do dotychczasowych świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Do obecnie...

23.12.2016

Nowy wzór odznaki "Honorowego Dawcy Krwi”

16 grudnia 2016 roku minister zdrowia opublikował projekt rozporządzenia zmieniający wzór legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaka przyznawana jest dawcom,...

23.12.2016

Opublikowano projekt ustawy o sieci szpitali

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia...

23.12.2016

Będą zmiany w programie lekowym dotyczącym AMD

Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w programie lekowym dotyczącym leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Zmiany będą polegały przede wszystkim na modyfikacji kryterium włączenia do...

23.12.2016

Zmiany w zakresie patomorfologii

16 grudnia 2016 roku minister zdrowia opublikował na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie...

22.12.2016

Zarządzenie w zakresie POZ zmienione po 4 dniach

16 grudnia 2016 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił zmianę zarządzenia Nr 124/2016/DSOZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie...

22.12.2016

Przedłużenie okresu dostosowawczego dla uzdrowisk

Opublikowane 19 grudnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa...

22.12.2016

Kompleksowa opieka dla pacjentów po zawale

16 grudnia 2016 roku minister zdrowia opublikował na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia, który zakłada dodanie nowych kryteriów dla świadczeń gwarantowanych:...

22.12.2016
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski