Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych szpitale zostaną podzielone na kilka grup. Większość z nich otrzyma środki w postaci ryczałtu, tylko 15 procent pieniędzy Funduszu będzie rozdzielana w wyniku postępowania konkursowego.

Czytaj: Koniec finansowania procedur, powstanie sieć szpitali>>>

Według ekspertów cytowanych w artykule jest to dobre rozwiązanie, jednak postulują oni precyzyjne określenie zakresu świadczeń, jakich będą udzielać placówki na poszczególnych poziomach. 

Specjaliści podkreślają także, że placówki, które znajdą się w systemie, powinny być kontrolowane pod kątem dbania o jakość.

Cały artykuł www.edgp.gazetaprawna.pl