Nowe standardy dotyczące leczenia odmrożeń

Powstały nowe wytyczne dotyczące leczenia odmrożeń, które zostały opracowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny i Ratownictwa Górskiego. Wytyczne uzyskały rekomendację innych towarzystw medycznych i...

27.11.2016

Zmiany w zakresie programów zdrowotnych

23 listopada 2016 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające zmiany do świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych poprzez zmianę w zakresie...

24.11.2016

Będą zmiany w karcie DILO

23 listopada 2016 roku do Sejmu RP został wniesiony rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zakłada uproszczenie...

24.11.2016

Nowe przepisy w sprawie unieszkodliwiania odpadów

23 listopada 2016 roku wejdą w życie przepisy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, który stanowi nową regulację dla...

22.11.2016

PE: będą surowsze przepisy w sprawie dopalaczy

Komisja Parlamentu Europejskiego przegłosowała w czwartek 17 listopada 2016 roku raport zmieniający dotychczasowe rozporządzenie UE w sprawie nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy....

17.11.2016

Zmiany w umundurowaniu członków zespołu LPR

30 listopada 2016 roku wejdą w życie zmiany umundurowania letniego (np. w zakresie trudnopalności) załóg lotniczego pogotowia ratunkowego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia opublikowane w Dzienniku...

16.11.2016

Zmiany w kształceniu pielęgniarek i położnych

10 listopada 2016 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które skracają czas trwania specjalizacji z 18-24 miesięcy do 15-20 miesięcy,...

14.11.2016

Będą konsultacje map potrzeb zdrowotnych

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że od 15 listopada do 15 grudnia 2016 roku Departament Analiz i Strategii będzie prowadzić spotkania z udziałem krajowych i wojewódzkich konsultantów w ochronie...

10.11.2016

Sejm zajmie się projektem "Za życiem"

Sejm w czwartek 3 listopada 2016 roku zdecydował, że w porządku obrad znajdzie się między innymi rządowy projekt "Za życiem". Sejm zajmie się nim po godzinie 20.00. Projekt przewiduje, że z tytułu...

03.11.2016

Likwidacja NFZ w 2018 roku

Ministerstwo Zdrowia zapewniło w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej, że likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpi 1 stycznia 2018 roku. Obecnie przygotowywany jest projekt...

02.11.2016