Projekt zarządzenia wprowadza zmiany w finansowaniu świadczeń onkologicznych, w szczególności w odniesieniu do kompleksowych zabiegów onkologicznych i diagnostyki genetycznej oraz świadczeń kardiologicznych w szczególności w obszarze kardiologii interwencyjnej, w celu optymalizacji kosztów, poprawy kompleksowości udzielanych świadczeń, zwiększenie ich dostępności i przyśpieszeniu procesu diagnostyczno-leczniczego.

Projekt jest dostępny na stronie www.nfz.gov.pl

Opinie w sprawie projektu można przekazywać do 5 grudnia 2016 roku na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl


Źródło: www.nfz.gov.pl