W skład tej opieki wejdą cztery moduły świadczeń: zabiegi kardiologii interwencyjnej, kompleksowa rehabilitacja i edukacja, elektroterapia oraz specjalistyczna opieka kardiologiczna (obejmująca konsultacje z lekarzem specjalistą w dziedzinie kardiologii).

Według resortu to nowe rozwiązanie przyczyni się do poprawy jakości i efektywności leczenia. Zapewnienie pacjentom po zawale dostępu do dalszej terapii, która jest niezbędna ze względu na stan ich zdrowia, jest w pełni uzasadnione zarówno z klinicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia – czytamy w komunikacie na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Resort wyjaśnia, że obecnie świadczenia te nie są zapewnione na właściwym poziomie, ponieważ czas oczekiwania na nie jest zbyt długi i nie wszyscy chorzy są nimi objęci. Tymczasem, jeżeli po wykonaniu kosztownych zabiegów kardiologii interwencyjnej pacjent nie ma zapewnionej kontynuacji leczenia, efekty zdrowotne nie mogą być zadowalające. 

W sytuacji, gdy wskaźnik śmiertelności jednorocznej w tej grupie pacjentów wynosi około 10 procent, wprowadzenie kompleksowej i skoordynowanej opieki jest koniecznością. Dzięki temu pacjenci będą mieli zapewnione nie tylko zabiegi ratujące życie, lecz także niezbędną rehabilitację kardiologiczną, a w razie potrzeby – kolejne wizyty kontrolne – uzasadnia wprowadzane zmiany Ministerstwo.

Termin zgłaszania uwag do projektów upływa 1 grudnia 2016 roku.

Źródło: www.mz.gov.pl