Konsultacje są elementem realizacji projektu systemowego pod nazwą „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Konsultacje będą dotyczyć trzydziestu grup chorób, które zostały zdefiniowane w projekcie, dla których powstają mapy. Uczestnicy spotkań ugruntują i usystematyzują wiedzę na temat sposobu rozumienia danych zawartych w mapach i zjawisk, które te dane przedstawiają. „Dzięki temu unikniemy ewentualnych różnic interpretacyjnych” – zapewnia resort.

Spotkania umożliwią także wspólną weryfikację wniosków wynikających z analiz. 

„Do tego niezbędna jest wiedza i doświadczenie ekspertów medycznych, które wynikają z ich codziennej praktyki klinicznej. Zgłaszane przez nich uwagi i wysuwane postulaty, są najbardziej aktualnym i ważnym z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia źródłem informacji” – czytamy w komunikacie na stronie resortu.

Zaproszenie do konsultacji zostało przekazane do urzędów wojewódzkich oraz do konsultantów krajowych z prośbą o poinformowanie oraz zachęcenie do udziału konsultantów wojewódzkich z dziedzin zainteresowanych poszczególnymi grupami chorób.

Ministerstwo zakłada, że mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób zostaną opublikowane do 31 grudnia 2016 roku.

Źródło: www.mz.gov.pl