Co roku w ustawie okołobudżetowej wpisywano kwotę na staże. Proponowane przez rząd rozwiązanie maiłoby uczynić z tego stały ustawowy mechanizm. 
Przewodniczący Rady Piotr Duda podkreślił w dyskusji, że nigdy nie było zgody na to, by staże dla lekarzy i pielęgniarek były finansowane z Funduszu Pracy. - To są pieniądze ze składek pracodawców i to powinno iść faktycznie na rynek pracy i przeciwdziałanie bezrobociu - podkreślił. - Jeśli jest szukanie pieniędzy, to nie w obszarze Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - mówił Duda. 

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła podczas obrad Rady, że na etapie przygotowywania tego rządowego projektu jej resort zgłaszał zastrzeżenia do tego zapisu. 

W 2016 roku zgodnie z ustawą okołobudżetową w planie finansowym Funduszu Pracy  przeznaczono 835,3 mln zł na staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne (rezydentury) lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. 

W Radzie Dialogu Społecznego, która zastąpiła Komisję trójstronną, zasiadają przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz rządu. Swych przedstawicieli ma w niej również prezydent oraz prezesi NBP i GUS. .(pap) 

 [-OFERTA_HTML-]