Jak poinformował w czwartek dziennikarzy w Białymstoku odpowiedzialny za służbę zdrowia członek zarządu województwa podlaskiego Cezary Cieślukowski 121,9 mln zł z kwoty na inwestycje to środki z UE. Na lata 2011-2020 w wieloletniej prognozie finansowej regionu zapisanych jest na te inwestycje 166,4 mln zł.

Wszystkie inwestycje mają się przyczynić do poprawy warunków leczenia pacjentów, doposażane i modernizowane szpitale mają też być bardziej konkurencyjne w walce o wyższe kontrakty z NFZ.

Na rok 2011 w budżecie województwa na inwestycje zdrowotne zagwarantowano 58,7 mln zł z czego 11 mln zł to pieniądze na wkłady własne do projektów, które zostaną zrealizowane dzięki dotacjom z UE. Na inwestycje województwo pozyskuje też środki z programów krajowych, ministerialnych. Liczy też jeszcze na dodatkowe środki z unijnych programów transgranicznych.

Największą inwestycją jest mający się wkrótce rozpocząć I etap modernizacji Białostockiego Centrum Onkologii. To jedyny szpital onkologiczny w regionie. Etap ten ma kosztować 58,6 mln zł. W najbliższych dniach szpital ma ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji - poinformował zastępca dyrektora departamentu zdrowia w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim Wiesław Mickiewicz. Ma powstać m.in. nowoczesny blok operacyjny z czterema salami operacyjnymi, oddział chirurgii onkologicznej, nowe pomieszczenia na potrzeby przychodni onkologicznej, trzypoziomowy podziemny parking. Inwestycja będzie realizowana przez 3 lata.

Cieślukowski podkreślił, że w Białostockim Centrum Onkologii planowane są w kolejnych latach kolejne inwestycje. Wkrótce ma być zakupiony nowoczesny przyspieszacz do radioterapii. Trwa przetarg na dostawę tego urządzenia, kosztującego ponad 10 mln zł.

Drugą co do wielkości inwestycją jest I etap budowy nowego siedmiosalowego bloku operacyjnego w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku. Budowa rozpoczęła się w 2010 r. Wartość tej inwestycji, która będzie dofinansowana z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to 45,2 mln zł.

Inwestycje są lub będą prowadzone także w szpitalach wojewódzkich w Łomży i Suwałkach oraz szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy oraz szpitalu zakaźnym w Białymstoku.

W Choroszczy powstaje m.in. finansowany przez Ministerstwo Zdrowia zakład zamknięty o wzmocnionym zabezpieczeniu dla sprawców przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej oraz oddział leczenia odwykowego, również o wzmocnionym zabezpieczeniu. Inwestycje mają się ku końcowi.

Szpital w Suwałkach modernizuje m.in. szpitalny oddział ratunkowy, intensywnej terapii oraz chirurgię ogólną, kontynuowana jest termomodernizacja. W szpitalu w Łomży unowocześniany jest blok operacyjny, przenoszone też są oddziały zakaźne do budynku głównego szpitala.

Samorządowi województwa podlaskiego podlega 16 placówek zdrowotnych, 13 z nich to szpitale. Za 2010 rok wszystkie placówkimiały w sumie 40 mln zł strat, a łączne ich zadłużenie przekracza 200 mln zł. Cieślukowski poinformował, że największe straty przynoszą trzy największe szpitale: szpitale wojewódzkie w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Za 2010 r. miały łącznie 35 mln zł strat. Np. szpital wojewódzki w Białymstoku, który w 2010 r. miał kontrakt z NFZ na poziomie 100 mln zł, miał 20 mln zł strat.

Cieślukowski poinformował, że do połowy września dyrekcje szpitali wojewódzkich mają przedstawić władzom województwa plany restrukturyzacyjne. Już teraz w szpitalach prowadzony jest szczegółowy monitoring kosztów, które mają być dostosowywane do wysokości kontraktów z NFZ. Cieślukowski ocenił, że pozostałe placówki powinny z końcem roku 2011 "wyjść na plus".(PAP)

kow/ pz/