Wprowadzenie standardów postępowania dla ratowników medycznych wpłynęłoby na usprawnienie działania...
08.11.2013
Czy pacjent ma prawo żądać od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej natychmiastowej wizyty domowej...
08.11.2013
W jaki sposób należy ustalić wysokość opłat za poszczególne procedury medyczne w SP ZOZ-ie w...
08.11.2013
Na świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu chirurgii dziecięcej, ogólnej,...
08.11.2013
25 października 2013 r. na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, a zatem również Polski,...
08.11.2013
Zmiany dotkną realizacji programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi.
08.11.2013
Zmiany regulacji dotyczą personelu medycznego - do udzielania świadczeń dopuszczono lekarzy...
08.11.2013
W porównaniu z dotychczasowym rozporządzeniem, w projekcie nowego aktu zrezygnowano m.in. z...
08.11.2013
Minister Zdrowia wydał komunikaty skierowane do lekarzy i aptekarzy dotyczące obowiązywania recept...
08.11.2013
Zmiany mają na celu zwiększenie dostępności do rehabilitacji medycznej. Na konieczność wprowadzenia...
08.11.2013
Ze względu na występujące dotychczas trudności interpretacyjne oraz specyfikę leczenia...
08.11.2013
Całkowity budżet na refundację w 2013 r. wynosił 10 901 083,00 zł z czego do końca września...
08.11.2013
Grzegorz Kucharewicz, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, wydał komunikat w związku z ukazaniem się...
08.11.2013
Według opublikowanych wczoraj na stronach MZ założeń do nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i...
08.11.2013
Kondycja lecznic poprawia się, rośnie komfort pacjentów, a najlepszą placówką jest ośrodek w...
08.11.2013
Rządowy projekt noweli, która umożliwi młodym lekarzom pediatrom i internistom otwieranie...
08.11.2013
W Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce koło Olsztyna otwarto w czwartek nowe,...
08.11.2013
Dwie osoby prowadzące placówkę medyczną w okolicach Gdańska oskarżono o wyłudzenie z Narodowego...
07.11.2013
Ministerstwo Zdrowia informuje, że trwa rekrutacja na ostatnie bezpłatne szkolenia dla lekarzy...
07.11.2013
Przepisy mają na celu wdrożenie przepisów dyrektywy wykonawczej Komisji Europejskiej 2012/52/UE...
07.11.2013
Przekazanie informacji i podjęcie merytorycznej dyskusji nt. największego w Europie projektu...
07.11.2013
Zmiany dotyczą kwestii związanych ze zgłaszaniem działań niepożądanych - poszerzony został zakres...
07.11.2013
Podczas 33 posiedzenia Rady Przejrzystości w dniu 4 listopada Rada przyjęła stanowiska w sprawie...
07.11.2013
Głównymi celami nowelizacji ustawy o świadczeniach jest zwiększenie gwarancji wysokiej jakości i...
07.11.2013
Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do ministra sprawiedliwości w sprawie podjęcia stosownych...
07.11.2013
W związku z zamieszczoną na stronie internetowej jednego z producentów wag nieautomatycznych...
07.11.2013
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie nadania statusu obszaru ochrony...
07.11.2013
Minister Zdrowia pozytywnie rozpatrzył złożony przez Wójta Gminy Zgierz operat uzdrowiskowy. W...
07.11.2013
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające ws. skargi ponad 130...
07.11.2013
To będzie pierwszy taki szpital w województwie śląskim, złożony z modułów - przygotowanych pod...
07.11.2013