Rozporządzenie reguluje kwestie związane z nadzorem nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych.

Rozporządzenie stanowi że organami Wojskowej Inspekcji Farmaceutycznej są:

1) Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego;

2) szefowie zespołów nadzoru farmaceutycznego wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej


Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl