Minister Zdrowia pozytywnie rozpatrzył złożony przez Wójta Gminy Zgierz operat uzdrowiskowy. W...
07.11.2013
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające ws. skargi ponad 130...
07.11.2013
To będzie pierwszy taki szpital w województwie śląskim, złożony z modułów - przygotowanych pod...
07.11.2013
Podczas zjazdu szczegółowo omówiony został wdrożony system dopłat do dyżurów aptek oraz system...
06.11.2013
Lekarze ze szpitala dziecięcego przeprowadzają w środę pierwszą w regionie operację rekonstrukcji...
06.11.2013
5 lipca 2013 r. w Niemczech przyjęto ustawę w sprawie wsparcia dla zapewnienia dyżurów pełnionych...
06.11.2013
Przesyłanie projektów aktów prawnych w celu przedstawienia opinii samorządu lekarskiego w terminie,...
06.11.2013
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ poinformował na stronie internetowej Funduszu o...
06.11.2013
Celem konferencji jest przybliżenie aktualnego zagadnienia bezpiecznego stosowania produktów...
06.11.2013
Spadki sprzedaży leków refundowanych, obniżki cen i częste zmiany na listach leków refundowanych to...
06.11.2013
Dwudniowe szkolenie obejmie takie zagadnienia jak rozwój kompetencji i umiejętności w zakresie...
06.11.2013
23 października 2013 r. Naczelna Rada Aptekarska wybrała mgr farm. Alinę Fornal na funkcję...
06.11.2013
Mamy nową falę emigracji z Polski znakomicie wyszkolonych młodych lekarzy, jednocześnie starzeje...
06.11.2013
Prawie 20 mln zł kosztowała rozbudowa bloku operacyjnego i oddziału intensywnej opieki medycznej...
06.11.2013
Wprowadzamy zmiany w kryteriach oceny ofert świadczeniodawców przy kontraktowaniu - zapowiedziała...
Pieniążek Osińska Beata
05.11.2013
Zakaz reklamy aptek jest niezgodny z unijnym prawem podkreślają eksperci i przedstawiciele branży...
05.11.2013
Producent leku Smecta, firma IPSEN, postuluje o niesprzedawanie pacjentom pojedynczych saszetek...
05.11.2013
Przepisy regulujące zasady wyliczania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych...
05.11.2013
Nowe przepisy dopuszczają do udzielania świadczeń z tego zakresu lekarzy pediatrów i internistów....
05.11.2013
Rynek leków zawierających paracetamol, ibuprofen oraz kwas acetylosalicylowy powoli, acz...
05.11.2013
Rosnąca liczba przekształceń aptek szpitalnych w szpitalne działy farmacji niepokoi środowisko...
05.11.2013
Rzecznik Praw Obywatelskich wystosowała pismo do Ministra Zdrowia w sprawie limitowania świadczeń z...
05.11.2013
W Gdańsku otwarta została nowa baza dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Koszt inwestycji to około...
05.11.2013
Specjalistyczny oddział leczenia oparzeń u dzieci rozpocznie działalność na początku przyszłego...
05.11.2013
17 października 2013 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie odbyła się zorganizowana...
04.11.2013
W nowym akcie rozszerzono m.in. katalog świadczeń udzielanych w warunkach hospicjum domowego o...
04.11.2013
Wycofanie zostało spowodowane decyzją własną podmiotu odpowiedzialnego w związku z otrzymanym...
04.11.2013
Osoby dotknięte chorobami rzadkimi znajdują się na marginesie społecznym pacjentów w Polsce,...
04.11.2013
Zgodnie z wydanym przez Departament Gospodarki Lekami NFZ komunikatem, podpisanie aneksu po 31...
04.11.2013
31 października 2013 r. wycofano z obrotu na terenie całego kraju popularny lek hamujący skurcze...
04.11.2013