W trakcie dyskusji poruszono między innymi kwestie podstaw prawnych i zasad funkcjonowania Zespołów Koordynujących w Programach Terapeutycznych oraz korzystania przez pacjentów z prawa do leków refundowanych i możliwości udziału w programach lekowych.

„Dialog dla Zdrowia” jest inicjatywą społeczną powołaną na rzecz zintensyfikowania współpracy środowisk pacjentów z Ministerstwem Zdrowia, stanowiącą odpowiedź na deklarację gotowości prowadzenia przez resort stałego dialogu z organizacjami pacjenckimi, złożoną w styczniu ubiegłego roku przez ministra Bartosza Arłukowicza - czytamy w oświadczeniu rzecznika prasowego Krzysztofa Bąk.

W cyklicznych spotkaniach, odbywających się w Ministerstwie Zdrowia, biorą udział m.in. przedstawiciele Federacji Pacjentów Polskich, Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, Federacji Stowarzyszeń Reumatyków „REF”, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Krajowego Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN, Ogólnopolskiej Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Porozumienia 1-go czerwca, Stowarzyszenia Pacjentów Primus Non Nocere i Stowarzyszenia "3majmy się razem".

Kolejne spotkanie planowane jest na 20 lutego 2013 r.

Źródło: www.mz.gov.pl