Obrót statystycznej apteki w grudniu 2012 wyniósł 182 tys. PLN (ceny detaliczne), co stanowi spadek względem analogicznego okresu 2011 roku o 19,5%, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrost o 6,4%.

W stosunku do grudnia 2011 spadek zanotowały segmenty: leki na recepty refundowane (-41,6%), leki na recepty pełnopłatne (-3,7%). Wzrosła natomiast sprzedaż odręczna (3,2%).

Wartość sprzedaży aptecznej w całym 2012 roku wyniosła 26,5 mld PLN, co stanowi spadek względem 2011 roku o 5,7%. W 2012 spadła wartość sprzedaży leków na recepty refundowane (-22,7%), wzrosty odnotowano natomiast w segmentach leków na recepty pełnopłatne (12,6%) oraz sprzedaży odręcznej (5,6%).

Źródło: www.pharmaexpert.pl