Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu.

Samorząd lekarski postuluje aby w załączniku nr 3 należy dodać:
1. w punktach 5.1.5, 10.1.5, 13.1.5, 14.1.5 – badania histopatologiczne, badania immunohistochemiczne;
2. w punktach 9.1.5, 11.1.5 – badania histopatologiczne;
3. w punkcie 8.1.5 badania immunohistochemiczne;
4. w punkcie 12.1.5 w pozycji badania immunohistochemiczne – CD3, CD5, CD23, cyklinaD1, bcl2, TdT, ALK.

Opracowanie: Robert Kuczyński
Źródło: www.nil.org.pl