Środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 będą...
13.02.2014
Przed sądem stanie 10 osób oskarżonych o oszustwa i posługiwanie się zawierającymi poświadczenie...
12.02.2014
W Polsce na depresję cierpi 1,5 mln osób, coraz częściej są to ludzie aktywni zawodowo, odnoszący...
12.02.2014
Wprowadzenie rejestru chorób rzadkich oraz utworzenie sieci ośrodków referencyjnych leczenia tych...
12.02.2014
Prokuratura Rejonowa w Chełmie przedstawiła lekarzowi Piotrowi Z kierownikowi oddziału dziecięcego...
12.02.2014
Od 12 lutego 2014 działa pierwszy salon optyczny Scanmed Multimedis. Placówka mieści się w...
12.02.2014
W pierwszych 10-ciu dniach lutego 2014 roku wartość rynku aptecznego spadła w porównaniu do...
12.02.2014
System informatyczny eWUŚ, służący do weryfikacji uprawnień do leczenia finansowanego ze środków...
12.02.2014
Rozwiązania dotyczące rozliczania czasu pracy w długich, nawet 12-miesięcznych okresach, nie...
12.02.2014
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego...
12.02.2014
Przekazano do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania...
12.02.2014
Turystyka zdrowotna przestaje być domeną osób starszych i chorych. Aż 30 procent gości sanatoriów...
12.02.2014
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe podjęło decyzję o zakupie detektorów tlenku węgla do wszystkich...
12.02.2014
Wszyscy świadczeniodawcy mający podpisaną umowę z mazowieckim oddziałem NFZ mogą już korzystać z...
12.02.2014
W bydgoskim hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki, działającym przy parafii Świętych Polskich Braci...
12.02.2014
Właściwie określona rola podstawowej opieki zdrowotnej w systemie opieki zdrowotnej oraz...
12.02.2014
Według raportu Komisji Europejskiej, opublikowanego pod koniec grudnia 2013 roku, dotyczącego stanu...
12.02.2014
EMC Instytut Medyczny S.A. kupił 100 procent udziałów w spółce Regionalne Centrum Zdrowia,...
12.02.2014
Rada Przejrzystości na posiedzeniu, które odbyło się 10 lutego 2014 roku, przygotowała stanowiska i...
12.02.2014
W 2013 roku NFZ w Białymstoku rozpatrzył 135 skarg od pacjentów. Ponad jedna trzecia z nich...
12.02.2014
W 2014 roku planowane jest zakończenie prace nad połączeniem systemów teleinformatycznych Systemu...
12.02.2014
12.02.2014
W szpitalu najważniejsi są chorzy, którym wszyscy służą, by ulżyć im w cierpieniu i powrocie do...
11.02.2014
W opinii Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie badnia EEG Biofeedback wykonane przez...
11.02.2014
Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień Komitetowi Stałemu Rady Ministrów projekt ustawy o...
11.02.2014
Przedstawiciele pacjentów muszą mieć większy wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących ochrony...
11.02.2014
Cartas diecezji kieleckiej buduje hospicjum stacjonarne. Na dokończenie inwestycji potrzeba jeszcze...
11.02.2014
Wojewoda małopolski Jerzy Miller zwrócił się do dyrektorów jednostek systemu państwowego...
11.02.2014
Polacy są najzdrowsi wśród wszystkich cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej mieszkających we...
11.02.2014
W jaki sposób lekarz wypisując lek refundowany z użyciem nazwy międzynarodowej ma wskazać...
11.02.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski