Wyższe diety za podróże służbowe
\\

1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

Największą zmianą jest podwyższenie diety w czasie podróży krajowej przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, zgodnie z nowymi przepisami wynosi ona 30 zł za dobę podróży (poprzednio było to 23 zł).

Według nowych przepisów kwotę diety zmniejsza się o koszt otrzymanego bezpłatnego wyżywienia (§ 7 ust. 4), określono także limit noclegowy (za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety), jak również zmieniono wysokość diet oraz limitów noclegowych dla przeważającej większości państw oraz rodzaj waluty (z USD na EUR) w kilkunastu krajach.

Nowy akt zastępuje poprzednio obowiązujące rozporządzenia:

- Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.);

- Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 1 marca 2013 r.

\
Data publikacji: 1 marca 2013 r.