Podsumowanie konkursu rozpoczęło się ogólnopolską konferencją „Najlepsze praktyki zarządzania szpitalem”, w której udział wzięli przedstawiciele nominowanych szpitali, zaproszeni goście oraz Eksperci Konkursu: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Sylwia Szparkowska, Jerzy Gryglewicz oraz dr Robert Mołdach.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Prof. dr. hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego, który przedstawił wizję szpitala XXI wieku. Na przykładzie Światowego Centrum Słuchu omówił kluczowe elementy decydujące o sukcesie szpitala. Drugą część spotkania stanowiły sesje tematyczne odpowiadające kategoriom konkursowym: Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów, Zarządzanie finansami, Zarządzanie infrastrukturą oraz Zarządzanie kapitałem ludzkim. Dodatkowy wykład dotyczący zarządzania ryzykiem i jego wpływu na wysokość składki ubezpieczeniowej poprowadził dr Krzysztof Łyskawa z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przedstawiciel firmy Mentor S.A.

Kulminacyjnym punktem dnia była wieczorna Gala Konkursowa podczas której ogłoszeni zostali laureaci pierwszej edycji Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia.

Zwycięzców w poszczególnych kategoriach przedstawiła przewodnicząca Kapituły Konkursowej- dr hab. Maria Hass–Symotiuk, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Rachunku Kosztów oraz Centrum Konsultingu w zakresie opieki zdrowotnej.

Nagrody wręczali: Włodzimierz Albin - prezes wydawnictwa Wolters Kluwer Polska S.A., Juliusz Madej - prezydent Uczelni Łazarskiego, Rafał Biernacki – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych Mentor S.A oraz Władysław Kulczycki – Dyrektor Zarządzający Banku Gospodarstwa Krajowego.


Liderami Zmian w Ochronie Zdrowia zostali:

  •  w kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za projekt „Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów”

  • w kategorii Zarządzanie finansami

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za projekt ,,Rozszerzenie oferty świadczeń medycznych, pozyskanie środków finansowych oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych w ramach rozwoju i rozbudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2010-2012”

  • w kategorii Zarządzanie infrastrukturą

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii za projekt „Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi”

  • w kategorii Zarządzanie kapitałem ludzkim

Wojskowy Instytut Medyczny za projekt „Zespoły interdyscyplinarne ds. działań strategiczno-koordynacyjnych w Wojskowym Instytucie Medycznym”.


Decyzją Komisji Ekspertów i Kapituły Konkursu, za całokształt działalności oraz szczególne zasługi w zakresie zarządzania i przełomowe osiągnięcia w zakresie medycyny, przyznana została nagroda specjalna, którą otrzymało Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Nagrodę odbierał Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński.

 
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.