Określono tryb wydawania dokumentu potwierdzającego uprawnienia weteranów ABW do świadczeń zdrowotnych
\\

28 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 208).

W rozporządzeniu został wskazany podmiot uprawniony do wydawania dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych. Określono również wzór tego dokumentu oraz tryb jego wydawania.

Zgodnie z nową regulacją, podmiotem uprawnionym do wydawania dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń jest Szef ABW. Dokument ma być wydawany z urzędu w terminie 7 dni od dnia wydania ostatecznej decyzji o nadaniu statusu weterana funkcjonariuszowi ABW. Możliwe będzie wydanie tego dokumentu na wniosek w przypadku jego utraty, zniszczenia lub zmiany danych.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 28 lutego 2013 r.

\
Data publikacji: 28 lutego 2013 r.