Rada Przejrzystości przedstawiła przyjęte w dniu 18 listopada stanowiska. Wynika z nich zasadność...
21.11.2013
Od początku września zarejestrowano prawie 500 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę...
21.11.2013
5 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie...
21.11.2013
Ministerstwo Zdrowia prowadzi kontrolę w Urzędzie Rejestracji Leków. To efekt artykułu, w którym...
21.11.2013
Internetowa rejestracja pacjentów w przychodni, możliwość rozmowy ze specjalistą przez internet czy...
21.11.2013
Dzięki ustawie o działalności leczniczej udało się zmniejszyć ujemne wyniki finansowe szpitali -...
21.11.2013
Brak możliwości dopłat do świadczeń szkodzi przede wszystkim pacjentom twierdzą Pracodawcy RP w...
21.11.2013
Mercator Medical, producent jednorazowych rękawic medycznych, zadebiutuje na warszawskiej giełdzie...
21.11.2013
21.11.2013
Pracodawcy RP zwrócili się do ministra zdrowia o doprecyzowanie przepisów dot. dopłat do świadczeń...
20.11.2013
Sejmowa komisja nadzwyczajna ds. ustawy o leczeniu sprawców najgroźniejszych zbrodni po odbyciu...
20.11.2013
Komisja Europejska wezwała w środę Polskę do pełnego wdrażania dyrektywy przeciwko podrabianym...
20.11.2013
W Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku zmarł 57-letni pacjent, któremu podano złą grupę krwi....
20.11.2013
Koordynatorzy akcji Dawca.pl oraz posłowie PO przekonywali w środę w Sejmie do idei transplantacji;...
20.11.2013
4 grudnia wejdzie w życie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu...
20.11.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił do konsultacji społecznych projekt zarządzenia w sprawie...
20.11.2013
Choroby układu krążenia, nowotwory oraz reumatyczne choroby układu ruchu - to główne zagrożenia dla...
20.11.2013
Aneksowanie umów, nowy tryb odwoławczy oraz poradnie przyszpitalne to główne zmiany wynikające z...
20.11.2013
Zarządzenie nr 67/2013/DGL wprowadza zmiany do wzoru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...
20.11.2013
Dwa miliony Polaków cierpią na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), która skraca życie o...
20.11.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do konsultacji zewnętrznych projekt zarządzenia zmieniającego...
20.11.2013
Prezes NFZ podpisał w dniu 19 listopada zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia...
20.11.2013
Ministerstwo Zdrowia zażądało od firm farmaceutycznych drastycznych obniżek cen leków dowiedziała...
20.11.2013
Największe w Polsce centrum powiadamiania ratunkowego w Katowicach nie ruszy w pełni, jak zakładano...
20.11.2013
W dniu 19 listopada Prezes NFZ podpisała zarządzenie nr 65/2013/DSOZ w sprawie uchylenia...
20.11.2013
Choroba Parkinsona jest kojarzona głównie z drżeniem kończyn, tymczasem u wielu chorych doprowadza...
20.11.2013
Przy warszawskim zoo powstaje bank genów. Materiał genetyczny zwierząt zagrożonych wymarciem...
20.11.2013
Każdy lekarz ma prawo do klauzuli sumienia i nie ma takiej siły, która może zmusić go do działania...
19.11.2013
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jako pierwszy i dotychczas jedyny szpital w Polsce...
19.11.2013
Resort Zdrowia zapowiedział, że nie są planowane zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o...
19.11.2013