W dniach 11-13 grudnia 2012 r. w Genewie odbędzie się 31. sesji Rady Koordynacyjnej Programu UNAIDS (Programme Coordinating Board – PCB UNAIDS). Rada składa się z reprezentantów 22 rządów, organizacji NZ współfinansujących Program oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, w tym osób żyjących z HIV. Zarządza Wspólnym Programem Narodów Zjednoczonych ds. HIV i AIDS.

Polska jest pierwszym krajem z regionu Europy Wschodniej, który został wybrany do pełnienia funkcji Wice- i następnie Przewodniczącego Rady, co jest dowodem na dostrzeżenie przewodniej roli naszego kraju w regionie. Odegraliśmy też szczególną rolę w upowszechnianiu na forum PCB problematyki regionu w kontekście epidemii. Należy podkreślić, iż UNAIDS szczególnie docenia polską współpracę ze społeczeństwem obywatelskim w zakresie ustalania i realizowania polityki państwa wobec epidemii HIV.

Podczas trzydniowych obrad delegacja polska zaprezentuje stanowisko wobec kwestii związanych z uczestnictwem społeczeństwa obywatelskiego w PCB, z przeciwdziałaniem dyskryminacji wobec osób dotkniętych problemem HIV, czy nt. przeciwdziałania epidemii w populacji kobiet i dziewcząt.
Wydarzeniem towarzyszącym 31. sesji PCB UNAIDS jest inauguracja raportu UNAIDS nt. kobiet żyjących z HIV pt. „Women Out Loud”. Gospodarzem tej uroczystości jest Stały Przedstawiciel RP przy Biurze NZ w Genewie , J. E. Remigiusz A. Henczel. Do wzięcia udziału w inauguracji zostali zaproszeni dostojni goście, przedstawiciele UNAIDS i UN Women.
Podczas wszystkich wydarzeń odbywających się w Genewie w bieżącym tygodniu, Polskę reprezentują także Anna Marzec-Bogusławska, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Barbara Daniluk-Kula, Zastępca Dyrektora Centrum, Joanna Głażewska (Krajowe Centrum ds. AIDS), Wojciech Gwiazda (Ministerstwo Zdrowia) i Wojciech Tomczyński, przedstawiciel organizacji pozarządowej, społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Źródło: www.mz.gov.pl