10 grudnia 2012 r. Krzysztof Chlebus, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, spotkał się z delegacją Ministerstwa Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej, której przewodniczył wiceminister zdrowia Huang Jiefu. Bilateralna wizyta była okazją do szerszego przedstawienia systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym systemu ubezpieczeń zdrowotnych, które były przedmiotem szczególnego zainteresowania strony chińskiej.

Wizyta delegacji Ministerstwa Zdrowia ChRL w Polsce jest kontynuacją poprzednich spotkań o charakterze dwustronnym. Ostatnie spotkanie miało miejsce podczas wizyty delegacji Ministerstwa Zdrowia Polski, pod kierownictwem Ministra Bartosza Arłukowicza w Pekinie we wrześniu 2012 r.

Źródło: www.mz.gov.pl