Posłowie z połączonych komisji sejmowych edukacji, nauki i młodzieży, kultury fizycznej, sportu i...
13.02.2014
Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann powiedział, że konkurs na stanowisko prezesa Narodowego...
13.02.2014
Naczelny Sąd Administracyjny nie przyznał racji związkowcom ze szpitala we Wrocławku, którzy...
13.02.2014
Zanim jeszcze NFZ określił to w swoich wymaganiach, postawiliśmy na kompleksowość świadczonych...
13.02.2014
Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej wyraziło zaniepokojenie brakiem jasno sprecyzowanych...
13.02.2014
27 lutego 2014 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2014...
13.02.2014
Prezes NFZ podpisał 12 lutego zarządzenie nr 5/2013/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie...
13.02.2014
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków...
13.02.2014
Krakowski Szpital im. L. Rydygiera, jeden z największych w Polsce i przekształcony w spółkę prawa...
13.02.2014
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji przyjął i rekomendował do dalszych prac proponowane...
13.02.2014
Izby aptekarskie nie mają prawa pociągać do odpowiedzialności kierowników aptek za to, że prowadzą...
13.02.2014
Wyniki badań cytologicznych w ginekologii od pewnego czasu opisywane są według nowego systemu...
13.02.2014
Nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) pojawiły się niedawno w Rosji i na Ukrainie. Władze...
13.02.2014
Siedmioro dzieci, w tym bliźnięta, urodziło się w wyniku realizowanego od 2012 roku w Częstochowie...
13.02.2014
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych...
13.02.2014
Środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 będą...
13.02.2014
Przed sądem stanie 10 osób oskarżonych o oszustwa i posługiwanie się zawierającymi poświadczenie...
12.02.2014
W Polsce na depresję cierpi 1,5 mln osób, coraz częściej są to ludzie aktywni zawodowo, odnoszący...
12.02.2014
Wprowadzenie rejestru chorób rzadkich oraz utworzenie sieci ośrodków referencyjnych leczenia tych...
12.02.2014
Prokuratura Rejonowa w Chełmie przedstawiła lekarzowi Piotrowi Z kierownikowi oddziału dziecięcego...
12.02.2014
Od 12 lutego 2014 działa pierwszy salon optyczny Scanmed Multimedis. Placówka mieści się w...
12.02.2014
W pierwszych 10-ciu dniach lutego 2014 roku wartość rynku aptecznego spadła w porównaniu do...
12.02.2014
System informatyczny eWUŚ, służący do weryfikacji uprawnień do leczenia finansowanego ze środków...
12.02.2014
Rozwiązania dotyczące rozliczania czasu pracy w długich, nawet 12-miesięcznych okresach, nie...
12.02.2014
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego...
12.02.2014
Przekazano do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania...
12.02.2014
Turystyka zdrowotna przestaje być domeną osób starszych i chorych. Aż 30 procent gości sanatoriów...
12.02.2014
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe podjęło decyzję o zakupie detektorów tlenku węgla do wszystkich...
12.02.2014
Wszyscy świadczeniodawcy mający podpisaną umowę z mazowieckim oddziałem NFZ mogą już korzystać z...
12.02.2014
W bydgoskim hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki, działającym przy parafii Świętych Polskich Braci...
12.02.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski