Mimo że do daty jej akcesji pozostały tylko trzy dni, na stronach internetowych NFZ jeszcze nie figuruje w wykazie państw, w których działa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jak jednak dowiedziała się „Rz", urlopowicze planujący wakacje w Chorwacji już mogą składać wnioski do oddziałów Funduszu o wydanie karty.

–  Formalnie karta będzie ważna tam od 1 lipca, ale też  trudno nam przewidzieć, jak na początku podejdzie  do niej  chorwacka służba zdrowia – tłumaczy  jeden z urzędników w łódzkim oddziale NFZ.

EKUZ nie jest wydawana na konkretny kraj, bo na terenie całej Unii obowiązuje taki sam jej wzór.  – Dlatego nawet jeśli we wniosku o wydanie karty pacjent wskaże, że jest potrzebna na wyjazd do Niemiec, równie dobrze będzie mógł się nią posłużyć w Chorwacji – mówi urzędniczka z Pomorza.

Źródło: Rzeczpospolita