W środę w Warszawie przedstawiono wstępne wyniki Diagnozy. Większość Polaków (74,4 proc., wzrost od 2011 r. o 0,2 pkt proc.) jest zadowolonych ze swojego zdrowia. Jednocześnie spada przeciętna liczba poważnych symptomów chorobowych zgłaszanych przez respondentów (0,65, spadek o 0,05 pkt proc.).

Jak pokazało kompleksowe badanie warunków i jakości życia Polaków, które od 2000 r. co dwa lata prowadzi zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego, coraz mniej Polaków pali papierosy. W tegorocznym badaniu co czwarty (25 proc., spadek od 2011 r. o 2 pkt proc.) Polak przyznał się do tego nałogu.

Czapiński podkreślił, że niewiele zmienia się, jeżeli chodzi o nadużywanie alkoholu; w 2011 r. odsetek osób przyznających się do tego nałogu wynosił 6,8 proc., zaś w 2013 r. - 6,6 proc.

Niepokojące, według socjologa, jest natomiast zjawisko rosnącej otyłości. W 2013 r. odsetek osób z prawidłowym wskaźnikiem BMI to 44 proc., zaś dwa lata wcześniej było to 45,8 proc. Wzrosła zaś liczba osób z nadwagą oraz otyłością. "Jednocześnie aż 60,7 proc. badanych nie uprawia żadnej aktywności fizycznej" - podkreślił socjolog.

Diagnoza pokazała, że Polacy więcej wydają na ochronę zdrowia. W 2011 r. z prywatnych kieszeni wydatki na zdrowie wyniosły 29,9 mld zł, zaś w 2013 r. - 35,7 mld zł. Oznacza to wzrost o 19,4 proc. Jak podkreślił Czapiński, największy wzrost wydatków, o blisko 30 proc., dotyczy zakupu leków.

Mimo że Polacy coraz więcej wydają z prywatnej kieszeni na ochronę zdrowia, dwie trzecie (71,6 proc.) respondentów nie wykupiłoby dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, nawet "gdyby gwarantowały one poprawę dostępu do usług medycznych i ich jakości". Jedna czwarta badanych (24,7 proc.) zdecydowałaby się na wykup takiego ubezpieczenia w wysokości do 100 zł miesięcznie. Tylko nieliczni (3,7 proc.) byliby skłonni wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne za więcej niż 100 zł miesięcznie.

Badanie zrealizowano w marcu i kwietniu br. Wzięło w nim udział ponad 12,3 tys. gospodarstw domowych i ponad 26,3 tys. indywidualnych respondentów. Szczegółowe wyniki mają zostać zaprezentowane na przełomie września i października.